Καιρός

Έργα του γλύπτη στον προαύλιο χώρο του μουσείου στο Ελληνικό Ιωαννίνων

Comments are closed.