Καιρός

Γάστρα με Ψωμιά, εγκατάσταση 2,5 x 2,5μ με κεραμικά, πανί, μέταλλο, ξύλο, κάρβουνο

Comments are closed.