Καιρός

Ο καλλιτέχνης ενώ παρουσιάζει τις μορφές (2015)

Comments are closed.