Καιρός

Τα 15 μεγάλα έργα που θα εκτεθούν στην Πάτρα είναι από τη δουλειά των 5 τελευταίων χρόνων του καλλιτέχνη

Comments are closed.