Καιρός

Αφίσα που εξεδόθη από το υπουργείο Δημ. Ασφ. με οδηγίες προς τους προσφεύγοντες στα καταφύγια. (Αρχείο Παπαευθυμίου)

Comments are closed.