Καιρός

Ο έφ.υπολοχαγός του Μηχ. Ξενοφών Ιωάν. Παπαευθυμίου που υπηρέτησε στην αεράμυνα ως αξιωματικός των καταφυγίων. (Αρχείο Παπαευθυμίου)

Comments are closed.