Καιρός

Πρόκειται για το παλιότερο και μεγαλύτερο καταφύγιο που υπήρχε στην Πάτρα με την κήρυξη του πολέμου

Comments are closed.