Καιρός

Φτάνοντας στο Αντίρριο είχε νυχτώσει…

Comments are closed.