Καιρός

Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα ….

Comments are closed.