Καιρός

Φαντασία και καλαισθησία (καλλιτέχνης Β. Τουλιάτου)

Comments are closed.