Καιρός

Πολλές γέφυρες κατέρρευσαν αποκλείοντας έτσι πολλά χωριά

Comments are closed.