Καιρός

Αφίσα που εξεδόθη από το υπουργείο Δ.Α με οδηγίες προς τους προσφεύγοντες στα καταφύγια κατά τους βομβαρδισμούς. (Αρχείο Παπαευθυμίου)

Comments are closed.