Καιρός

Ο έφεδρος υπολοχαγός του Μηχ. Ξ.Ι. Παπαευθυμίου που υπηρέτησε στην αεράμυνα ως αξιωματικός των καταφυγίων. (Αρχείο Παπαευθυμίου)

Comments are closed.