Καιρός

Το ανθρώπινο αποτύπωμα μιας εποχής φορτισμένης με μνήμες

Comments are closed.