Καιρός

και κυρίως υπερήφανοι που τα δικά μας αρνάκια βόσκουν ακόμα ελεύθερα

Comments are closed.