Καιρός

Σταροχώραφο με κυπαρίσσια (Σεπτέμβρης 1889) του Βίνσεντ βαν Γκογκ

Comments are closed.