Καιρός

Το εμβόλιο θα έρθει αλλά μέχρι τότε πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας…

Comments are closed.