Καιρός

Αρχικά, γέννησε το φόβο, το φόβο για το θάνατο! (Edvard Munch, 1893)

Comments are closed.