Καιρός

Με την ησυχία που επικρατούσε στις πόλεις αρχίσαμε να παρατηρούμε τους συγκατοίκους μας επί της γης. Εδώ ο κότσυφας

Comments are closed.