Καιρός

Οι ανάγκες στην καθημερινή ζωή είναι η συνεκτική δύναμη της κοινωνικής ζωής (έργο Ραφαήλ 1509)

Comments are closed.