Καιρός

Ένας κόσμος πανδημίας μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη δρόμου

Comments are closed.