Καιρός

Μάσκα γιατρός – Medico della Peste, 14-16ου αιώνα (Ιταλία)

Comments are closed.