Καιρός

Πλανητική παραδοξολογία ή συναίσθηση καθήκοντος

Comments are closed.