Καιρός

Δεν αρκεί κάποιοι να καθαρίζουν, χρειάζεται όλοι να προσέχουμε και να προστατεύουμε τις παραλίες μας

Comments are closed.