Καιρός

Νόμισμα του ινδοελληνικού βασιλείου που απεικονίζει τον βασιλιά Μένανδρο

Comments are closed.