Καιρός

Τα κείμενα του Χαλίλ Γκιμπράν από τα βιβλία ‘‘Ο Προφήτης’’ και ‘‘O Κήπος του Προφήτη’’ απόλαυσαν οι συμμετέχοντες

Comments are closed.