Καιρός

Κωνσταντίνος Παρθένης «Το λιμάνι της Καλαμάτας» (1911) Εθνική Πινακοθήκη

Comments are closed.