Καιρός

Δύο από τα διάσημα μοντέλα που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Πάτρα, η Ζωζώ Πάρτον και η Αναντάμ Παπαντάμ

Comments are closed.