Καιρός

Ο Αλέξανδρος του 20ού αιώνα…«Οι δύο Μακεδόνες – Μέγας Αλέξανδρος και Παύλος Μελάς» (1977), από τον Νίκο Εγγονόπουλο

Comments are closed.