Καιρός

Το μοναδικό σωζόμενο χρυσό νόμισμα που απεικονίζει τη μορφή του Μ. Αλέξανδρου όσο ζούσε

Comments are closed.