Καιρός

Βλέποντας από τη γέφυρα τη δύση του ηλίου στους ορεινούς όγκους της Κλόκοβας και της Βαράσοβας

Comments are closed.